Využite našu jedinečnú ponuku predaja spoločností

Predaj platcov DPH

Naša spoločnosť sa zameriava na sprostredkovanie predaja spoločností a to novozaložených ready made aj spoločností s históriou. Ako špeciálnu ponukú Vám ponúkame aj predaj spoločností registrovaných ako platca DPH. Spoločnosti s niekoľkoročnou históriou pôsobia v obchodných vzťahoch dôverihodnejšie ako novozaložené spoločnosti.

Spoločnosti, ktoré predávame delíme do 3 hlavných skupín:

  • Ready Made - spoločnosti, ktoré boli založené za účelom ich predaja zákazníkom - nikdy reálne nepodnikali
  • Spoločnosti založené za účelom podnikať - avšak na k reálnemu vykonávaniu podnikateľskej činnosti nedošlo
  • Spoločnosti s históriou - tieto nejakú dobu vykonávali podnikateľskú činnosť, následne ju ukončili, a boli účtovné "pripravené" k ich predaju
V rámci ceny predaja spoločnosti naši zamestnanci vypracujú všetky dokumenty potrebné k prevodu spoločnosti. Vybavíme podanie zmeny spoločnosti na Obchodný register a Živnostenský register.

V tejto cene môžeme na základe požiadavky nového vlastníka spoločnosti zmeniť jej názov, adresu sídla, doplníme predmety podnikania prípadne vykonať akékoľvek ďalšie zmeny. Pôvodný vlastník odovzdá novému vlastníkovi všetky zmluvné a účtovné doklady a zmluvne garantuje, že spoločnosť nemá žiadne nevyriešené dlhy.

Kompletná ponuka spoločností:

Zoznam platcov DPH
Zoznam spol. s históriou
Zoznam Ready Made

Ak si vyberiete spoločnosť z našej ponuky, okamžite nás kontaktujte a my Vám spoločnosť rezervujeme. Následne po dodaní Vašich informácií pripravíme podklady k predaju a dohodneme stretnutie, na ktorom sa podpíšu potrebné dokumenty.

Dôvody pre kúpu spoločnosti registrovanej k DPH:

  • spoločnosi sú riadne zapísané v Obchodnom registri a majú pridelené IČ DPH
  • možnosť okamžite podpisovať zmluvy v mene spoločnosti
  • možnosť okamžite podnikať a uplatniť si odpočty DPH
  • vyhnete sa zdĺhavému prcesu registrácie k DPH - v súčastnosti trvá 60-90dní
  • spoločnosti sú pripravené k rýchlemu predaju
  • spoločnosti majú splatené základné imanie
  • možnosť okamžite čerpať úver z banky alebo nebankovej spoločnosti

Využite našu ponuku na predaj platcov DPH ešte dnes!

Z 41 hodnotení Predaj platcov DPH sme získali hodnotenie 4.90 z 5

Zoznam platcov DPH

image 1

Tu nájdete ponuku spoločností registrovaných k DPH.

Zoznam spol. s históriou

image 2

Tu nájdete ponuku spoločností s niekoľkoročnou históriou.

Zoznam Ready made

image 3

Tu nájdete ponuku spoločností, ktoré nikdy nepodnikali.